Viktigt information vid kursstart

10 Studieekonomi

Den vanligaste formen av studiestöd är studiemedel från CSN.

Heltid eller deltid
För att få studiemedel måste du studera på minst halvtid.

20 poäng per vecka räknas som heltidsstudier 15-19 poäng per vecka innebär 75 % studietakt 10-14 poäng per vecka innebär 50 % studietakt.

Åldersgränser
Studiemedel kan sökas från och med hösten det år du fyller 20 år. Åldersgränsen uppåt är 54 år.

Sök
Du måste själv söka ditt studiemedel på csn.se. Vi hjälper dig gärna om du vill.

Bidrag och lån
Studiemedel innehåller bidrag och lån. Har du barn kan du få tilläggsbidrag. Du väljer naturligtvis själv om du vill låna.

Lämna studieförsäkran För att få din första utbetalning måste du lämna en studieförsäkran till CSN i samband med kursstarten (via csn.se, telefon eller pappersblankett). Studiemedel betalas sedan ut månadsvis i förskott.

Lovdagar
Det finns inga "lovdagar" inom Vuxenutbildningen, men utbildningarna på Skogsgatan har vissa dagar med självstudier eller begränsad lärarbemanning. Om du har studiemedel från CSN förväntas du klara dina poäng även under dessa veckor.

Om du vill göra uppehåll i studierna under exempelvis en vecka kan du inte få ersättning under den tiden.

Anmäl ändrade förhållanden
Du som har studiemedel måste enligt studiestödslagen anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för rätten till studiemedel. Exempel:

  • Du gör uppehåll i studierna på grund av ledighet
  • Du avbryter en kurs
  • Du ändrar din studietid
  • Du får en högre inkomst än fribeloppet

Sjukdom och vård av barn
Om du blir sjuk kan du få behålla din ersättning förutsatt att du meddelar försäkringskassan redan första sjukdagen. Vård av barn eller närstående ska meddelas till CSN.

Se en kort film om studieekonomi


Kolla din status

Har du koll på det viktigaste om studieekonomin? Om du väljer Skicka-knappen går svaren till komvux mail

Gå till nytt kapitel genom länkarna uppe till höger