Viktigt information vid kursstart

9 Vad är tillåtet?

Exempel på otillåtna metoder är plagiat, fusklappar, förbjudna hjälpmedel och olovligt samarbete. Det betraktas som fusk.

Plagiat är den vanligaste formen av fusk

Att plagiera är att framställa någon annans tankar eller formuleringar som om de var ens egna.

Vad som är plagiat är inte självklart. Mark Twain sa att allt är plagiat, och alla idéer är begagnade och medvetet eller omedvetet stulna från miljoner andra källor.

De flesta är nog överens om att man plagierar om man kopierar någon annans text rakt av och sedan klistra in i den i den egna texten utan att hänvisa till källan. Men plagiat kan vara så mycket mer.

Om du exempelvis översätter en utländsk text till svenska och använder den utan källhänvisning är det plagiat. Det är också plagiat om du, utan att ange källan, använder en befintlig text men ändrar ordföljd, byter ut ord mot synonymer, tar bort eller lägger till enstaka ord.

Det är inte plagiat när du återger andras arbeten och samtidigt redovisar varifrån du hämtat materialet.

Inom Vuxenutbildningen använder vi Urkund, ett program för att upptäcka plagiat. Systemet kontrollerar dina skrivna dokument mot internet, förlagsmaterial och tidigare inskickat material. Urkund avgör inte vad som är plagiat men markerar de delar av din text som liknar andra källor. Det är sedan läraren som avgör vad som görs med Urkunds resultat.

Det är oerhört viktigt att du informerar dig om vad som är tillåtet och inte. Sätt dig in i referat- och citatteknik i samråd med din lärare inför inlämningsuppgifter.

Här kan du se en kort film om metoder som inte är tillåtna.

Har du koll på vad som är tillåtet? Om du väljer Skicka-knappen går svaren till komvux mail.

Gå till nytt kapitel genom länkarna uppe till höger