Viktigt information vid kursstart

8 Betyg

Våra kurser betygssätts i skalan A - F. Undantag är så kallade orienteringskurser, där du får ett intyg. Gymnasiearbete är ingen vanlig kurs och där ges endast godkänt eller icke godkänt betyg.

På vår hemsida kan du läsa mer om betyg och vilka slags dokument du kan få.

Betyget på papper
Du bestämmer själv vilka betyg du vill ha i ditt dokument. Därför måste du själv göra en betygsbeställning.

Var ute i god tid. Det tar en till två veckor från beställning till utskrift av betyg.

Betyg till Antagning.se
Från och med 2015 överför vi dina betyg till den nationella betygsdatabasen som är kopplad till Antagning.se. När du söker utbildningar på universitet och högskolor behöver du alltså inte skicka betyg på kurser som är betygssatta av oss under 2015 och framåt. Nar du har sökt kan du själv logga in på Antagning.se och se dina meriter som har kommit till dem.

Till skolor som inte är anslutna till Antagning.se (exempelvis yrkeshögskolor och folkhögskolor) måste du själv skicka dina betyg.

Här kan du se en kort film om betyg

Kolla din status
Har du koll på det viktigaste om betygen?
Om du väljer Skicka-knappen går svaren till komvux mail.

Gå till nytt kapitel genom länkarna uppe till höger