Viktigt information vid kursstart

5 Stöd i dina studier

Läraren
I våra kurser anpassar vi uppgifter och ger stöd till den som behöver. Du kan alltid vända dig till dina lärare med frågor.

I distanskurserna får du hjälp via mail, telefon eller genom att boka tid med läraren.

På dagtid finns, förutom de gemensamma lektionerna, ett stort antal timmar där dina lärare finns tillhands för stöd och handledning.

Studie- och yrkesvägledaren
SYV är ofta den första personen du möter när du vill planera dina studier inom Vuxenutbildningen. Du får hjälp med ramarna för dina studier – den individuella studieplanen.

SYV erbjuder också personlig vägledning för att du ska få ett bra beslutsunderlag inför ditt studie- och yrkesval. Du kan också få information om fortsatta studier på alla nivåer, och information om framtida möjligheter på arbetsmarknaden. Du kan även diskutera din studieekonomi.

Kurator
Till kuratorn kan du vända dig med studiesociala frågor och för att få råd och vägledning angående din studieekonomi.

Specialpedagog
Behöver du utveckla din läs- och skrivförmåga? Har du läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? Tycker du att matematik är extra svårt? Behöver du en avskild och lugn studieplats? Detta är några saker som specialpedagogen kan hjälpa dig med.

Rektor
Du kan vända dig direkt till rektor med stora som små frågor.

Administration
Det är administratörerna som tar emot din anmälan, registrerar dig i vårt datasystem och skickar ut antagningsbesked och inloggningsuppgifter för våra datorer. Behöver du ett studieintyg, eller vill du ha betygen utskrivna på papper, vänder du dig dit.

Kolla din status

Har du koll på vart du kan vända dig i olika frågor? Om du väljer Skicka-knappen går svaren till komvux mail

Gå till nytt kapitel genom länkarna uppe till höger