Viktigt information vid kursstart

4 Schema

Kurser på distans
Distanskurserna kräver datorvana samt stor förmåga till självständighet. Praktiska övningar och prov måste ofta göras på skolan.
I en del kurser ingår arbetsplatsförlagda delar. I övrigt jobbar du på egen hand med hjälp av studiehandledning, lärplattformen Moodle, läroböcker, samt lärarstöd via dator och telefon.

Kurser på dagtid
I många kurser finns gemensamma lektioner med genomgångar, föreläsningar, diskussioner och övningar tillsammans med lärare och kurskamrater.
Det finns också ”frivilliga” tider då läraren hjälper och handleder dig.

De gemensamma lektionerna förutsätter vi att du alltid går på. Vi råder dig också att planera för så många övriga lektioner som möjligt då vi sett ett starkt samband mellan närvaro och måluppfyllelse.

Vuxenutbildningens hemsida (länkarna för varje ämne) finns schema för varje kurs. Där hittar du också en pdf-fil med sammanställning av alla schematider.

Det kan ibland vara svårt att på egen hand bygga sitt schema när många kurser ska läsas samtidigt.
Prata gärna med studie- och yrkesvägledaren.

Se en film om hur man kan tänka vid sitt schemabyggeKolla din status

Har du koll på det viktigaste om schemat? Om du väljer Skicka-knappen går svaren till Vuxenutbildningens mail

Gå till nytt kapitel genom länkarna uppe till höger