Viktigt information vid kursstart

2 Individuell studieplan

 

Den individuella studieplanen visar ramarna för dina studier.
Det är de uppgifter som finns på dina sidor i webbansökan (flik Studieplan):

- kurser du ska läsa
- antal poäng
- start- och slutdatum.

 

Du och din lärare gör sedan en mer noggrann planering i varje kurs. Ni avtalar om hur kursmålen ska nås inom studietiden, exempelvis genom att bestämma schematider samt tider för inlämningsuppgifter och prov.

 

Det är mycket viktigt att du följer din plan!


Ibland blir det inte som man planerat

1. Du hinner inte klart i tid

Om planeringen inte håller ska du först diskutera med läraren.
Kan du gå på fler lektioner? Hinner du jobba mer hemma?

Om du behöver förlänga kursen (eller till och med bestämmer dig för att avbryta den) ska du göra det skriftligt i samråd med studie- och yrkesvägledaren eller kuratorn. Din studieekonomi kommer troligen att påverkas.

2. Frånvaro

Maila din lärare om du inte kan komma på en lektion som ingår i din planering, eller om du blir sen med en inlämningsuppgift. Om du har studiemedel från CSN, se även rubriken Studieekonomi.

Här kan du se en kort film om den individuella studieplanen


Kolla din status
Har du koll på det viktigaste om din individuella studieplan?
Om du väljer Skicka-knappen går svaren till vuxenutbildningens mail.

  • Gå till nytt kapitel genom länkarna uppe till höger