Print bookPrint book

Viktigt information vid kursstart

Här finns viktig information inför dina studier.

Vi hälsar dig välkommen till Vuxenutbildningen genom vår rektor Thomas Larserud.

Du kan läsa, och även se korta filmer, om
- den individuella studieplanen
- kurslitteratur
- schema
- stöd i dina studier
- betyg
- vad är tillåtet?
- studieekonomi
- studieteknik
- att välja rätt utbildning

 

Webbplats: Örnsköldsviks kommuns Moodle
Kurs: Örnsköldsviks kommuns Moodle
Bok: Viktigt information vid kursstart
Printed by:
Date: tisdag, 11 augusti 2020, 02:09

Innehållsförteckning

1 Välkommen

Här finns viktig information inför dina studier.
OBS!
Längst upp till höger finns länkar till fler avsnitt.

Rektor/verksamhetschef Thomas Larserud hälsar dig välkommen till Vuxenutbildningen.

Du kan läsa, och även se korta filmer, om
- den individuella studieplanen
- kurslitteratur
- schema
- stöd i dina studier
- lärplattformen Moodle som används för Skogsgatans kurser
- betyg
- vad är tillåtet?
- studieekonomi
- studieteknik
- att välja rätt utbildning

Klicka dig framåt mellan rubrikerna under "Innehållsförteckning" på höger sida.

2 Individuell studieplan

 

Den individuella studieplanen visar ramarna för dina studier.
Det är de uppgifter som finns på dina sidor i webbansökan (flik Studieplan):

- kurser du ska läsa
- antal poäng
- start- och slutdatum.

 

Du och din lärare gör sedan en mer noggrann planering i varje kurs. Ni avtalar om hur kursmålen ska nås inom studietiden, exempelvis genom att bestämma schematider samt tider för inlämningsuppgifter och prov.

 

Det är mycket viktigt att du följer din plan!


Ibland blir det inte som man planerat

1. Du hinner inte klart i tid

Om planeringen inte håller ska du först diskutera med läraren.
Kan du gå på fler lektioner? Hinner du jobba mer hemma?

Om du behöver förlänga kursen (eller till och med bestämmer dig för att avbryta den) ska du göra det skriftligt i samråd med studie- och yrkesvägledaren eller kuratorn. Din studieekonomi kommer troligen att påverkas.

2. Frånvaro

Maila din lärare om du inte kan komma på en lektion som ingår i din planering, eller om du blir sen med en inlämningsuppgift. Om du har studiemedel från CSN, se även rubriken Studieekonomi.

Här kan du se en kort film om den individuella studieplanen


Kolla din status
Har du koll på det viktigaste om din individuella studieplan?
Om du väljer Skicka-knappen går svaren till vuxenutbildningens mail.

  • Gå till nytt kapitel genom länkarna uppe till höger

3 Kurslitteratur

Skaffa böcker

Du behöver böckerna omedelbart när kursen börjar. Skaffa dem därför så fort du har fått ditt antagningsbesked.

Vi säljer inga böcker utan hänvisar till bokhandeln eller webben.

Vilka böcker använder vi?
Aktuella kursböcker hittar du på Vuxenutbildningens webbsida

Här kan du se en kort film om kurslitteratur


Kolla din status
Har du koll på det viktigaste om kurslitteraturen? Om du väljer Skicka-knappen går svaren till Vuxenutbildningens mail.


Gå till nytt kapitel genom länkarna uppe till höger

4 Schema

Kurser på distans
Distanskurserna kräver datorvana samt stor förmåga till självständighet. Praktiska övningar och prov måste ofta göras på skolan.
I en del kurser ingår arbetsplatsförlagda delar. I övrigt jobbar du på egen hand med hjälp av studiehandledning, lärplattformen Moodle, läroböcker, samt lärarstöd via dator och telefon.

Kurser på dagtid
I många kurser finns gemensamma lektioner med genomgångar, föreläsningar, diskussioner och övningar tillsammans med lärare och kurskamrater.
Det finns också ”frivilliga” tider då läraren hjälper och handleder dig.

De gemensamma lektionerna förutsätter vi att du alltid går på. Vi råder dig också att planera för så många övriga lektioner som möjligt då vi sett ett starkt samband mellan närvaro och måluppfyllelse.

Vuxenutbildningens hemsida (länkarna för varje ämne) finns schema för varje kurs. Där hittar du också en pdf-fil med sammanställning av alla schematider.

Det kan ibland vara svårt att på egen hand bygga sitt schema när många kurser ska läsas samtidigt.
Prata gärna med studie- och yrkesvägledaren.

Se en film om hur man kan tänka vid sitt schemabyggeKolla din status

Har du koll på det viktigaste om schemat? Om du väljer Skicka-knappen går svaren till Vuxenutbildningens mail

Gå till nytt kapitel genom länkarna uppe till höger

5 Stöd i dina studier

Läraren
I våra kurser anpassar vi uppgifter och ger stöd till den som behöver. Du kan alltid vända dig till dina lärare med frågor.

I distanskurserna får du hjälp via mail, telefon eller genom att boka tid med läraren.

På dagtid finns, förutom de gemensamma lektionerna, ett stort antal timmar där dina lärare finns tillhands för stöd och handledning.

Studie- och yrkesvägledaren
SYV är ofta den första personen du möter när du vill planera dina studier inom Vuxenutbildningen. Du får hjälp med ramarna för dina studier – den individuella studieplanen.

SYV erbjuder också personlig vägledning för att du ska få ett bra beslutsunderlag inför ditt studie- och yrkesval. Du kan också få information om fortsatta studier på alla nivåer, och information om framtida möjligheter på arbetsmarknaden. Du kan även diskutera din studieekonomi.

Kurator
Till kuratorn kan du vända dig med studiesociala frågor och för att få råd och vägledning angående din studieekonomi.

Specialpedagog
Behöver du utveckla din läs- och skrivförmåga? Har du läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? Tycker du att matematik är extra svårt? Behöver du en avskild och lugn studieplats? Detta är några saker som specialpedagogen kan hjälpa dig med.

Rektor
Du kan vända dig direkt till rektor med stora som små frågor.

Administration
Det är administratörerna som tar emot din anmälan, registrerar dig i vårt datasystem och skickar ut antagningsbesked och inloggningsuppgifter för våra datorer. Behöver du ett studieintyg, eller vill du ha betygen utskrivna på papper, vänder du dig dit.

Kolla din status

Har du koll på vart du kan vända dig i olika frågor? Om du väljer Skicka-knappen går svaren till komvux mail

Gå till nytt kapitel genom länkarna uppe till höger

6 Moodle, Vuxenutbildningens lärplattform

7 Studieteknik

En bra studieteknik gör att

Vad mer kan du önska?

Här kan du se 10 olika filmer om studieteknik. Jag har gjort dem åt högskolan på Gotland och de är anpassade för studier på högskolan, men jag tror att du kan få många nya tankar även här på vuxenutbildningen.

Du kan se filmerna på Youtube genom den här länken:
https://anderssoningmar.wordpress.com/studieteknik/

 

Gå till nytt kapitel genom länkarna uppe till höger

8 Betyg

Våra kurser betygssätts i skalan A - F. Undantag är så kallade orienteringskurser, där du får ett intyg. Gymnasiearbete är ingen vanlig kurs och där ges endast godkänt eller icke godkänt betyg.

På vår hemsida kan du läsa mer om betyg och vilka slags dokument du kan få.

Betyget på papper
Du bestämmer själv vilka betyg du vill ha i ditt dokument. Därför måste du själv göra en betygsbeställning.

Var ute i god tid. Det tar en till två veckor från beställning till utskrift av betyg.

Betyg till Antagning.se
Från och med 2015 överför vi dina betyg till den nationella betygsdatabasen som är kopplad till Antagning.se. När du söker utbildningar på universitet och högskolor behöver du alltså inte skicka betyg på kurser som är betygssatta av oss under 2015 och framåt. Nar du har sökt kan du själv logga in på Antagning.se och se dina meriter som har kommit till dem.

Till skolor som inte är anslutna till Antagning.se (exempelvis yrkeshögskolor och folkhögskolor) måste du själv skicka dina betyg.

Här kan du se en kort film om betyg

Kolla din status
Har du koll på det viktigaste om betygen?
Om du väljer Skicka-knappen går svaren till komvux mail.

Gå till nytt kapitel genom länkarna uppe till höger

9 Vad är tillåtet?

Exempel på otillåtna metoder är plagiat, fusklappar, förbjudna hjälpmedel och olovligt samarbete. Det betraktas som fusk.

Plagiat är den vanligaste formen av fusk

Att plagiera är att framställa någon annans tankar eller formuleringar som om de var ens egna.

Vad som är plagiat är inte självklart. Mark Twain sa att allt är plagiat, och alla idéer är begagnade och medvetet eller omedvetet stulna från miljoner andra källor.

De flesta är nog överens om att man plagierar om man kopierar någon annans text rakt av och sedan klistra in i den i den egna texten utan att hänvisa till källan. Men plagiat kan vara så mycket mer.

Om du exempelvis översätter en utländsk text till svenska och använder den utan källhänvisning är det plagiat. Det är också plagiat om du, utan att ange källan, använder en befintlig text men ändrar ordföljd, byter ut ord mot synonymer, tar bort eller lägger till enstaka ord.

Det är inte plagiat när du återger andras arbeten och samtidigt redovisar varifrån du hämtat materialet.

Inom Vuxenutbildningen använder vi Urkund, ett program för att upptäcka plagiat. Systemet kontrollerar dina skrivna dokument mot internet, förlagsmaterial och tidigare inskickat material. Urkund avgör inte vad som är plagiat men markerar de delar av din text som liknar andra källor. Det är sedan läraren som avgör vad som görs med Urkunds resultat.

Det är oerhört viktigt att du informerar dig om vad som är tillåtet och inte. Sätt dig in i referat- och citatteknik i samråd med din lärare inför inlämningsuppgifter.

Här kan du se en kort film om metoder som inte är tillåtna.

Har du koll på vad som är tillåtet? Om du väljer Skicka-knappen går svaren till komvux mail.

Gå till nytt kapitel genom länkarna uppe till höger

10 Studieekonomi

Den vanligaste formen av studiestöd är studiemedel från CSN.

Heltid eller deltid
För att få studiemedel måste du studera på minst halvtid.

20 poäng per vecka räknas som heltidsstudier 15-19 poäng per vecka innebär 75 % studietakt 10-14 poäng per vecka innebär 50 % studietakt.

Åldersgränser
Studiemedel kan sökas från och med hösten det år du fyller 20 år. Åldersgränsen uppåt är 54 år.

Sök
Du måste själv söka ditt studiemedel på csn.se. Vi hjälper dig gärna om du vill.

Bidrag och lån
Studiemedel innehåller bidrag och lån. Har du barn kan du få tilläggsbidrag. Du väljer naturligtvis själv om du vill låna.

Lämna studieförsäkran För att få din första utbetalning måste du lämna en studieförsäkran till CSN i samband med kursstarten (via csn.se, telefon eller pappersblankett). Studiemedel betalas sedan ut månadsvis i förskott.

Lovdagar
Det finns inga "lovdagar" inom Vuxenutbildningen, men utbildningarna på Skogsgatan har vissa dagar med självstudier eller begränsad lärarbemanning. Om du har studiemedel från CSN förväntas du klara dina poäng även under dessa veckor.

Om du vill göra uppehåll i studierna under exempelvis en vecka kan du inte få ersättning under den tiden.

Anmäl ändrade förhållanden
Du som har studiemedel måste enligt studiestödslagen anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för rätten till studiemedel. Exempel:

Sjukdom och vård av barn
Om du blir sjuk kan du få behålla din ersättning förutsatt att du meddelar försäkringskassan redan första sjukdagen. Vård av barn eller närstående ska meddelas till CSN.

Se en kort film om studieekonomi


Kolla din status

Har du koll på det viktigaste om studieekonomin? Om du väljer Skicka-knappen går svaren till komvux mail

Gå till nytt kapitel genom länkarna uppe till höger

11 Att välja rätt utbildning

Är du osäker på vad du vill göra i ditt yrkesliv? Kanske du säger så här:

- Jag vill plugga vidare, men jag vet inte vilken utbildning som passar mig.

Detta är några frågor som tas upp i Väljayrkebloggen.


Konsten att välja utbildning

Här finns en bok som du kan ladda hem.